Garbicz Festival gra przez cały rok!

Nasz festiwal trwa tylko 4 dni, ale tak naprawdę funkcjonuje przez cały, okrągły rok. Przygotowanie terenu to długa, żmudna i skomplikowana operacja logistyczna. Wynika to także ze specyfiki niektórych występów artystycznych, koncertów czy przedstawień, co do których wykonawcy mają określone wymagania. Także cały rok teren jest monitorowany przez zatrudnionych z wioski pracowników.

Wszystko co robimy, robimy w oparciu o struktury lokalne i ludzi zamieszkujących na tym terenie. Jest dla nas niezmiernie ważne, żeby mieszkańcy gminy odbierali ten festiwal jako swój i razem z nami go budowali. Bez ich wielkiego poparcia, pomocy i sympatii nic by się nam nie udało. Przy każdej okazji podkreślamy pomoc, jaką festiwal otrzymuje od miejscowych. W zamian proponujemy ludziom pracę, aktywizujemy ich do działań promujących gminę, szkolimy.

Współpracujemy z miejscowymi dostawcami.

Nasza współpraca z wsią Garbicz nie kończy się wraz z zakończeniem festiwalu. Pomagamy przekazując środki na fundusz sołecki, organizujemy paczki dla dzieci (TUTAJ zobacz wizytę festiwalowego Świętego Mikołaja), współpracujemy z Ośrodkiem Rehabilitacji w Garbiczu. Nie odmawiamy pomocy.

Co bardzo ważne: spółka organizująca festiwal jest tu zarejestrowana w KRS, płaci podatki, także podatek VAT od sprzedanych biletów. Płacimy również podatek od nieruchomości, koncesje na sprzedaż alkoholu. Daje to wszystko bardzo poważne kwoty i w sposób istotny zasila budżet gminy.

Jak łatwo się domyślić przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia zatrudniamy mnóstwo ludzi. W sumie – wraz z firmami – które świadczą nam usługi, pracę świadczy dla nas ponad 300 osób. Wiele z nich jest z Garbicza.

W czasie festiwalu miejscowe sklepy notują rekordowe, najlepsze w roku, obroty. Mieszkańcy mają również dochód z tymczasowych parkingów organizowanych na festiwal.

Uwaga! Mieszkańcy mają wstęp wolny na festiwal. Bez kosztów.

Garbicz festiwal jest znakomitą okazją do promocji regionu i turystyki. Celowo w nazwie umieściliśmy nie nazwę komercyjnego sponsora festiwalu, ale nazwę wsi, gdzie się on odbywa. Nasi goście z zagranicy, wyłącznie dzięki festiwalowi, przyjeżdżają w ten region, poznają go i – jak wiemy – wracają w ten region po festiwalu z rodzinami i znajomymi, urzeczeni pięknem przyrody, okolicą, otwartością ludzi. Później w swoich krajach robią regionowi – głównie za pomocą mediów społecznościowych  – dobrą reklamę dając dobrą opinię wsi, regionowi, ludziom i Polsce. Nie raz spotykamy się z uznaniem, że „Polska zrobiła olbrzymi cywilizacyjny krok do przodu”. I to nie są jednostkowe opinie.