Wspólnymi siłami zwiększamy bezpieczeństwo na Garbicz Festivalu

11 czerwca w Garbiczu przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników i gości Garbicz Festivalu. W akcji wzięli udział strażacy aż ośmiu jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP z Sulęcina oraz OSP z Gądkowa Wielkiego, Torzymia, Boczowa, Koryt), WOPR z Lubniewic, Policja i ochrona festiwalu.

Organizatorzy ćwiczeń upozorowali m.in. rozprzestrzeniający się pożar okolicznego lasu i sceny na festiwalu. Jako środki pozoracji użyte zostały samochody, świece dymne i fantomy. Aktywny udział w akcji wzięli również pracownicy festiwalu oraz ochotnicy OSP w roli osób poszkodowanych, wymagających udzielenia pomocy. Jednym z założeń było działanie w czasie zdarzenia masowego, podczas którego obowiązują inne niż zwykle procedury. W takim przypadku nie wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc natychmiast. Dlatego ratownicy segregują rannych, oznaczając ich kolorowymi opaskami, które są sygnałem dla służb o priorytecie ratowniczym.

Całość działań została przeprowadzona w terenie otwartym. Ideą było, by ćwiczenia odbyły się w warunkach rzeczywistych, w takich, w jakich funkcjonuje festiwal.
– Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych i wypracowanie optymalnych taktycznie decyzji  – mówi brygadier Krzysztof Konopko z PSP Sulęcin.
– Kładliśmy także nacisk na doskonalenie działań ratowniczych podczas wypadku drogowego z dużą liczbą poszkodowanych oraz z gaszenia pożaru terenów leśnych. Z drugiej strony strażacy zapoznali się również z trasami dojazdu na miejsce zdarzenia i sprawdzili możliwości czerpania wody. Doskonaliliśmy organizację działań straży, sprawdziliśmy poziom wyszkolenia ratowników czy działanie systemu łączności. To wszystko są ważne elementy akcji ratunkowej. Dzięki nim wszyscy uczestnicy Garbicz Festivalu będą mogli czuć się bezpieczniej – dodaje brygadier Krzysztof Konopko.
– Cieszę się, że odbyły się te ćwiczenia, które – jak słyszę od komendantów i dowódców służb – skończyły się sukcesem, bo zawsze lepiej być przygotowanym na różne zdarzenia niż nie być. Dziękuję ochotnikom, dziękuje Państwowej Straży Pożarnej, Policji, samorządowcom i gospodarzom Garbicz Festivalu, który znam jako sprawne i dobrze prowadzone przedsięwzięcie. Życzę wszystkim byśmy w czasie festiwalu nie musieli sprawdzać gotowości tych wszystkich służb, a gościom imprezy miłego wypoczynku – mówił  w Garbiczu starosta sulęciński Tomasz Jaskuła, który podziękował również pani Marzenie Kupisz z samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego powiatu sulęcińskiego, za przygotowanie wtorkowych ćwiczeń.
Warto podkreślić, że w historii Garbicz Festivalu nigdy nie doszło, do żadnego poważnego incydentu. I tego zamierzamy się trzymać.