Garbicz Festival to wydarzenie z pogranicza muzyki, kultury, sztuki, teatru, światła. Festiwal marzeń i wyobraźni. Ale też niepowtarzalna możliwość integracji ludzi prawie z całego świata.

Krzyżują się tu rożne kultury, spotykają narody. Garbicz Festival stał się miejscem, gdzie wymienia się poglądy, rozmawia o ideach, edukuje, poszerza horyzonty, poznaje różne punkty widzenia na te same, ważne dla ludzi tematy. Tu nasi goście mogą się o nie pospierać, tu poznać odmienne argumentacje, przyswoić sobie nowe fakty. A wszystko to z poszanowaniem prawa do odmiennych poglądów, ze spokojem i bez agresji. I ci ludzie się u nas dogadują! Mimo, że są z rożnych pokoleń, narodów, mają różne wykształcenie.

My sami uważamy pokój za ogromną wartość, którą można tworzyć wszędzie tam, gdzie między ludźmi jest dialog, gdzie panuje wzajemne zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka.

Podążamy za tendencją by uczynić region wokół Odry i Nysy miejscem pojednania, nowych mostów, wymiany kulturalnej, gdzie miłość do muzyki i sztuki łączy nas z innymi. Nie składamy deklaracji politycznych, lecz niesiemy przekaz o współistnieniu, tolerancji i różnorodności. Cieszymy się, że możemy współtworzyć to wielkie międzynarodowe wydarzenie kulturalne razem z wieloma kreatywnymi artystami i niezwykłymi indywidualnościami.