Eko Team buduje świadomość ekologiczną uczestników festiwalu

Uczestników festiwalu witają przy bramie członkowie naszego Eko Teamu. Sami nazywają siebie Consciousness Team, czyli Zespołem Świadomości czy też Przytomności Umysłu. Bo właśnie o budowanie proekologicznej świadomości wśród młodych ludzi im chodzi.

Stąd właśnie na ich głowach piękne, efektowne czapki z symboliczną imitacją mózgu. Zachęcają do myślenia i życia w koegzystencji z naturą. Na terenie festiwalu członkowie tego zespołu rozdają gościom przenośne popielniczki i zachęcają do zachowań chroniących przyrodę. Informują o zasadach segregacji śmieci i odpadków.
– Czy wiecie, że na kompletny rozkład niektórych filtrów od papierosa potrzeba naturze aż 500 lat? To szmat czasu. Nie możemy pozwolić sobie na rzucanie petów czy niedopałków. Każdy uczestnik dostaje specjalną, ekologiczną popielniczkę, która jest – po użyciu – korkowana od góry, a potem w całości wrzucana do specjalnych kontenerów – opowiada nam jedna z członkiń Eko Teamu.
Na tym rola Eko Teamu się nie kończy, tak jak nie kończy się budowanie świadomości ludzi do zachowań proekologicznych. Zespół przypomina o tym przez cały czas trwania festiwalu.
Wypoczywających nad brzegiem jeziora instruuje jak prawidłowo korzystać z niewielkich pomostów, by nie zadeptywać roślinności porastającej brzeg. Ludzie reagują na te porady pozytywnie, chcą się uczyć proekologicznych zachowań.
Każdego dnia – a w zasadzie poranka – Eko Team przybywa pod sceny, tam gdzie właśnie kończy się zabawa. I nie tylko przystępuje do sprzątania, ale także… zachęca tych, którzy tu się chwilę temu bawili, by także pomogli w doprowadzeniu miejsca imprezy do porządku. Rozbawione towarzystwo bierze się do roboty i ma z tego mnóstwo satysfakcji. Razem się bawimy – razem po sobie sprzątamy. To jest Garbicz Festival!